PPUNT 1 (4.Democratische vernieuwing):       PPUNT 2 (4.Democratische vernieuwing):
• Geen oppositie en coalitie maar een Raad breed
of samenlevingsakkoord op thema’s direct na de
verkiezingen
• De onderhandelingen direct na de verkiezingen
in publieke openheid voeren
Eens
Oneens
Opmerking:
Postcode:
U kunt niet meer stemmen(was tot 21 maart)
EINDSTAND:

EINDSTAND:

EENS      : 80%
ONEENS: 20%
Eens
Oneens
Opmerking:
Postcode:
EINDSTAND:

EINDSTAND:

EENS      : 100%
ONEENS: 0%
UITSLAG VORIGE PROGRAMMAPUNTEN:           DIT DOEN WE ER MEE:
PROGRAMMA
STANDPUNTEN
Live-Stream
Streamer
Privacy
DE  Nieuwe Lokale Zaanse Partij