RAADSBESLUIT 1:                                                  RAADSBESLUIT 2:
VVZ terrein 380 woningen?
Huisvestingsverordeinng
met voorang niet commerciele functies?
Eens
Oneens
Opmerking:
Postcode:
U kunt niet meer stemmen(was tot 15 feb)
EINDSTAND:

EINDSTAND:

EENS      : 50%
ONEENS: 50%
Eens
Oneens
Opmerking:
Postcode:
EINDSTAND:

EINDSTAND:

EENS      : 0%
ONEENS: 100%
UITSLAG RAADSBESLUITEN 15 februari:              DIT DOEN WE ER MEE:
EINDSTAND Huisvestingsverordeinng
met voorang niet commerciele functies?EENS      : 0%
ONEENS: 100%
EINDSTAND VVZ terrein 380 woningen?EENS      : 50%
ONEENS: 50%
RAADSBESLUITEN
Live-Stream
Streamer
Privacy
DE  Nieuwe Lokale Zaanse Partij