website templates

1. Democratische verniewing

Alles draait om mensen. De stem moet terug naar de inwoners. Er moet meer invloed voor inwoners komen. De vaak gestelde vraag is: mag ik ook nog wat zelf beslissen?

• Geen oppositie en coalitie maar een Raad breed- of samenlevingsakkoord op thema’s direct na de verkiezingen via consent: Als er geen grote bezwaren zijn dan gaat het in het akkoord
• De onderhandelingen direct na de verkiezingen in publieke openheid voeren
• College van B&W samenstelling middels selectie op capaciteit en open sollicitaties
• Er is geen mogelijkheid meer om een volksreferendum te blokkeren
• College houdt jaarlijks minimaal twee (p)referenda over belangrijke onderwerpen en besluiten
• Stem app invoeren voor raadsleden(Digitaal stemmen in Raad) en toegankelijk voor iedereen
• Alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen worden openbaar gemaakt
• Radicale omkering: meer initiatief, zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners
• Gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners werken samen oplossingen uit
• Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporatie, zorginstelling en onderwijs organisaties. Huurders, patiënten en leerlingen en hun ouders zijn niet de formele maar wel de morele eigenaar. Mensen moeten dus meer zeggenschap krijgen over instellingen die hun leven op belangrijke onderwerpen bepalen.
• Alle politieke gebeurtenissen LiveStreamen zodat die door de inwoners meegemaakt kunnen worden en daarmee terugkoppeling krijgen en feedback verzameld kan worden
• Stellingen worden via website en sociale media van de Volkstem aan inwoners voorgelegd
• Geef meer ruimte aan experimenten
• Geef regelruimte: minder regels en daarbij het aanpassen en versimpelen van procedures voor aanvragen
• Standpuntstemmen ipv raadslid stemmen bespreekbaar maken
• Mogelijkheden rechtstreeks gekozen burgemeester en wethouders inzetten
• Openbare sollicitaties voor publieke gemeentelijke functies
• Lokaal democratisch akkoord met vastgestelde in te voeren democratische vernieuwingen
• Iedereen moet toegang hebben tot dezelfde informatie, zowel gemeente als inwoners Dit staat ook in de nieuwe aankomende omgevingswet
• Alle raadsstukken in de openbaarheid beschikbaar stellen en bespreken
• Een bewonersraad invoeren die schaduw draait aan de Raad
• Iedere week een inwoner meenemen naar (be)raad in het gemeentehuis

De Volkstem gaat Oranje!

VOLG DE VOLKSTEM!

DEEL DEZE PAGINA!