bootstrap template

3. Wonen

Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Het moet vooral prettig wonen zijn en je moet kunnen genieten van je omgeving en je naasten.

•  Er moet gebouwd worden naar behoefte en zo voorzien in de juiste verhoudingen
• Huren kunnen omlaag in verhouding met de inkomsten van de bewoners
• Gelijke behandeling huurders en woningeigenaren en compensatie waar nodig
• Hondenbelasting weg maar wel hogere boetes en handhaving bij het laten liggen van poep
• Bij leegstand van panden geven de eigenaren invulling binnen een jaar waarbij de gemeente ruimte moet bieden voor die invulling. Als de leegstand blijft volgen er boetes.
• Verplicht percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten
• Geen winst voor woningcorporaties, geen neven activiteiten, alleen sociale huur/koop woningen. Een gemeentelijke corporatie is ook mogelijk
• Zaanse inwoners eerder in een Zaanse huurwoning door op iedere 5 toegewezen huizen 3 voor Zaankanters te bestemmen, daarna voor uitgewekenen of mensen buiten Zaanstad.
• Afval scheiden en andere duurzaamheden alleen invoeren als het aantoonbaar bijdraagt aan het milieu
• Er moet geen ICC komen in Assendelft als de meeste bewoners daar geen behoefte aan hebben
• Parkeren in de binnenstad moet goedkoper en waar mogelijk gratis
• De woonlasten moeten echt omlaag want Zaanstad is een van de duurste gemeenten.
• Geen eenzijdige samenstelling van wijken met een lage sociaaleconomische status

De Volkstem gaat Oranje!

VOLG DE VOLKSTEM!

DEEL DEZE PAGINA!