site templates free download

4. Werken

Werk of geen werk. Dat is de vraag. Iedereen moet in ieder geval voldoende hebben om te kunnen leven en een menselijk bestaan te hebben.

•  Re-integratie activiteiten effectiever uitvoeren anders wordt er minder geld beschikbaar gesteld of het wordt beter besteed
• Basis inkomen proef voor 55+ met bijvoorbeeld geen sollicitatieplicht. Daarnaast ouderen zo veel mogelijk betrekken op de arbeidsmarkt
• Accepteren dat er een groep is die nooit kan werken
• Werken wanneer je kunt in verhouding met je dagelijkse activiteiten
• Gebruik ieders kwaliteiten, autisten en mensen met beperkingen gaan ook aan het werk
• Gemeentelijke stimulans meer waarde geven aan kennis, ervaring en inzet dan aan diploma’s
• Het aantal uitkeringen moet omlaag, er zijn er nu te veel
• Taal-eis en hulp bij uitkeringen
• Zorgen voor meer passende banen
• Kinderarmoede bestrijden en ouderen in armoede helpen. Kinderarmoedegelden aantoonbaar ten goede laten komen van de kinderen

De Volkstem gaat Oranje!

VOLG DE VOLKSTEM!

DEEL DEZE PAGINA!