website maker

6. Zorgen voor Jong en Oud

Iedereen geeft zorg of heeft zorg nodig. Door meer naar elkaar om te kijken hoeven we ons minder zorgen te maken.

•  Creëren van fysieke training voor kinderen door een gymnastiek- en sport verplichting op school naast dat je uit eigen beweging al bij een sportvereniging kan zitten. Uitgangspunt is dat ieder kind aan sport moet doen.
• Meer aandacht en geld vrijmaken voor vrijwilligers op verenigingen
• Fysieke jeugdopleiding bij verenigingen stimuleren
• Versimpelen door administratie te verminderen voor bijvoorbeeld de WMO aanvragen
• Openingstijden verruimen van SWTs en Buurthuizen en meer digitale mogelijkheden geven
• Voedselbank overbodig maken door te kijken waar bij de klanten problemen zitten en kijken waar geholpen kan worden
• Eigenrisico van de Zorg (deels)door gemeente vergoed bij voldoende overschot jaarrekening
• Een wandelmaatje voor ouderen inzetten en ouderen en jongeren vaker met elkaar in contact brengen

De Volkstem gaat Oranje!

VOLG DE VOLKSTEM!

DEEL DEZE PAGINA!