free html web templates

7. Leren

Je bent nooit te jong om te leren en zeker ook niet te oud. Leren houdt je scherp, nieuwsgierig en levendig. Het laat je groeien als mens en bezorgt je nieuwe ervaringen en belevenissen.

• Het algemene kennisniveau moet omhoog
• Om hoger onderwijs te behalen en aldus in de leidende positie te zijn, moet de gemeente een grondige uitbreiding van ons gehele lokale onderwijssysteem bevorderen
• Bijzonder begaafde kinderen kunnen bekostigd worden met gemeente uitgaven
• Religievrij onderwijs bepleiten
• Schoolgebouwen duurzaam maar eenvoudig bouwen
• De kloof tussen theorie en praktijk verkleinen
• Politieke les wordt standaard op scholen promoten
• Schoolzwemmen herinvoeren en tweede diploma wordt gratis als extra stimulans
• Gymles op school moet twee keer per week gegeven worden door een vakdocent
• Minder administratie voor kinderopvang

De Volkstem gaat Oranje!

VOLG DE VOLKSTEM!

DEEL DEZE PAGINA!