site builder

8. Veiligheid

Iedereen wil zich veilig voelen. Op straat, thuis en wanneer je uit gaat. Toch is het veiligheidsgevoel flink gedaald. We zijn bang voor elkaar en voor groepen op straat. We ervaren vaker overlast en zijn snel geïrriteerd. Over veiligheid zou je niet na hoeven te denken maar zou vanzelfsprekend moeten zijn. Wees dankbaar en je krijgt dankbaarheid terug. Wees veilig en je krijgt veiligheid terug.

•  Betere doorstroming van verkeer door de straten en wijken
•  Op straat slimme camera’s om snel in te kunnen grijpen wanneer nodig
• Kentekens scannen verder uitvoeren (ANPR) om verdachten sneller te signaleren Gescande kentekens die niet leiden tot een hit, moet de politie direct vernietigen.
• Flink investeren om de straten en stoepen goed en netjes te krijgen zonder losse en weggezakte tegels en meer geld naar het opknappen van de buitenruimtes en groen
• Overlast direct aanpakken waar het zich voor doet 
• Ondersteunen buurtpreventie en buurtrechter om rechtspraak laagdrempeliger te maken
• Criminaliteit verminderen door een stadsmarinier aan te stellen die dubieuze bedrijven aanpakt zonder bureaucratische molen. Direct contact met toezicht en handhaving. Een ‘pain in the ass’ van een ieder die zich niet aan de (milieu)regels houdt
• Strengere straffen indien nodig, hulp waar mogelijk
• Geen totaal verbod op vuurwerk maar voorlichting geven, centrale shows en vrije gebieden

De Volkstem gaat Oranje!

VOLG DE VOLKSTEM!

DEEL DEZE PAGINA!