simple website templates

9. Financien

Zaanstad staat er schijnbaar financieel rooskleurig voor. Er is wel een gigantische leningen portefeuille die in gevaar komt als de rente gaat stijgen. Dan zal er bezuinigd moeten worden. Dat willen we voorkomen. We moeten het niet mooier maken dan het is. 

•  Inwoners moeten directer bij de financiële zaken betrokken worden.
• Voorstellen eerst voorleggen aan bewoners die bepalen wat er mee te doen
• Geen belastingparadijs in Zaanstad
• Subsidies goed onder de loep nemen en aanpassen waar nodig
• Zorgen dat Zaanstad niet nog meer gaat lenen maar kijken wat nodig is en risico’s beperken
• Inwoners delen in de winst en investeringen
• Ontzien van belastingdruk van en daardoor een gezonde middenklasse in Zaanstad
• Naar een burgerbegroting toe zodat burgers zelf kunnen bepalen wat ze met geld in hun wijk doen. Gemeente helpt daarbij maar is niet meer bepalend
• Meer inzicht in de gemeentelijke financiën met o.a. door op dieper niveau te rapporteren

De Volkstem gaat Oranje!

VOLG DE VOLKSTEM!

DEEL DEZE PAGINA!